MAG-verantwoording

Na afloop van het initiatief dient u verantwoording af te leggen aan StuwKR8. Indien uw initiatief betrekking heeft op een heel kalenderjaar mag u ook voor 1 april in het jaar erop een inhoudelijk en financieel jaarverslag inleveren. De wijze waarop u verantwoording aflegt is afhankelijk van de hoogte van de bijdrage die u heeft ontvangen.

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn over de verantwoording, dan kunt u altijd contact opnemen met Gerard Nieuwe Weme, de projectleider van StuwKR8.

Overschot

Als u niet al het geld heeft gebruikt voor uw activiteit, dient u het overschot aan StuwKR8 terug te betalen. Voor aanvragen boven de 10.000 euro geldt dat maximaal 5% van de toegekende bijdrage met een maximum van 15.000 euro als bestemmingsreserve mag worden aangehouden. Hierover dient wel afstemming met de projectleider plaats te vinden.

Soorten verantwoording

Afhankelijk van de grootte van uw initiatief moet u de kosten verantwoorden. Hoe groter de MAG-bijdrage, hoe hoger de eisen die wij aan uw verantwoording stellen. Er zijn vier verantwoordingen:

Verantwoording MAG-bijdrage tot € 250,-

Verantwoording MAG-bijdrage van € 251,- tot € 1.000,-

Verantwoording MAG-bijdrage tot € 10.000,-

Verantwoording MAG-bijdrage vanaf € 10.000,-

 

Download het verantwoordingsdocument, waarin u de informatie in zijn geheel kunt nalezen.