Toelichting verantwoording bijdrage tot € 10.000,-

De MAG-bijdrage mag u uiteraard alleen voor uw MAG-initiatief gebruiken. Voor de afhandeling van de verantwoording ontvangen wij:

 • Bij eenmalige MAG-initiatieven: uiterlijk twee maanden na afronding van het initiatief een kort inhoudelijk verslag van maximaal 500 woorden én een financieel overzicht. In dit verslag staat in ieder geval beschreven hoe u de resultaten behaald heeft die bijdragen aan de MAG-doelen, zoals beschreven in uw aanvraag.

Of:

 • Bij doorlopende MAG-initiatieven: uiterlijk 1 april van het kalenderjaar erop een goedgekeurd jaarverslag van uw organisatie met expliciete verwijzing naar het initiatief (inhoudelijk én financieel). In dit verslag staat in ieder geval beschreven hoe u de resultaten behaald heeft die bijdragen aan de MAG-doelen, zoals beschreven in uw aanvraag.

Uw verantwoording bestaat uit:

 • Een inhoudelijk verslag waarin u:
  • aangeeft welk initiatief u heeft uitgevoerd;
  • aangeeft in hoeverre u de beoogde doelstellingen die bijdragen aan de MAG-doelen, zoals beschreven in uw aanvraag, heeft behaald;
  • een beschrijving geeft van de uitvoering (project-specifiek);
  • aangeeft hoeveel inwoners u met uw initiatief heeft bereikt;
  • eventuele andere resultaten beschrijft die uit uw initiatief zijn voortgekomen;
  • eventuele afwijkingen aangeeft, alsmede een verklaring voor deze afwijkingen.
 • Een financiële verantwoording bestaande uit een specificatie van de inkomsten en de uitgaven.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om beeldmateriaal (foto’s en/of filmpjes) of een link naar social media aan te leveren van de uitvoering van uw initiatief. Deze kunnen wij gebruiken voor communicatiedoeleinden.

Steekproef

Uw verantwoording kan onderdeel uitmaken van een steekproef. Dat wil zeggen dat wij alle onderliggende stukken zullen opvragen om de uitgaven en inkomsten volledig te controleren. Indien u onderdeel uitmaakt van deze controle, ontvangt u hierover tijdig bericht. Indien meer gegevens nodig zijn, nemen wij contact met u op. U bent in verband met voorschriften van de accountant verplicht uw administratie 7 jaar te bewaren. U kunt er ook voor kiezen om kopieën van bonnen aan uw verantwoording toe te voegen.

Verantwoordingsformulier

Met het verantwoordingsformulier kunt u de gevraagde informatie aan StuwKR8 doorgeven.

Naar verantwoordingsformulier MAG-bijdrage tot € 10.000,- >>