Verantwoording MAG-bijdrage vanaf € 10.000,-

Verantwoordingsformulier MAG-bijdrage vanaf € 10.000,-

LET OP: ziet u het formulier niet, refresh de pagina dan met CTRL+F5

 • DD slash MM slash JJJJ
 • DD slash MM slash JJJJ
 • DD slash MM slash JJJJ
 •  

  1. AANVRAGER

 •  

  2. INHOUDELIJK VERSLAG

 • Beschrijf hier in hoeverre uw initiatief heeft bijgedragen aan de MAG-doelen en welke resultaten zijn behaald. Ook eventuele afwijkingen en bijbehorende verklaringen benoemen wanneer u bepaalde doelen niet behaald heeft.

 • Beschrijf hier het aantal bereikte inwoners en hoe u die inwoners bereikt heeft.

 • Beschrijf hier het aantal betaalde krachten dat heeft meegewerkt aan uw initiatief, hoe zij betrokken zijn geraakt bij het initiatief en welke rollen zij binnen het initiatief hebben vervuld.

 • Beschrijf hier het aantal vrijwilligers dat heeft meegewerkt aan uw initiatief, hoe zij betrokken zijn geraakt bij het initiatief en welke rollen zij binnen het initiatief hebben vervuld.

 • Beschrijf hier met welke organisaties u in de uitvoering van uw initiatief heeft samengewerkt en op welke manier.

 • Beschrijf hier op welke manier u denkt uw initiatief voort te zetten na afloop van deze bijdrage.

 • Beschrijf hier in hoeverre de uitvoering van uw initiatief is gelopen zoals gepland. Graag een verklaring als het anders is gelopen dan gepland.

 •  

  3. FINANCIEEL VERSLAG


 • INZET MAG-BIJDRAGE

 • Beschrijf hier waarvoor u de MAG-bijdrage heeft ingezet. Graag per post een beschrijving geven van de aard en de hoogte van de uitgaven. U kan het uitgaven-overzicht ook als bijlage toevoegen.

 • Max. bestandsgrootte: 64 MB.
 • Beschrijf hier of u bent afgeweken van uw ingediende begroting, en zo ja, graag aangeven waarom.

 •  

  4. Klanttevredenheidsonderzoek

 • U kunt hier het verslag uploaden.

  Max. bestandsgrootte: 64 MB.
 •  

  5. BIJLAGEN

  U kunt foto- of videomateriaal meesturen of een link naar social media die u bij de uitvoering van uw initiatief heeft gebruikt.

 • U kunt meerdere foto's en/of video's uploaden.

  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 64 MB.
  • Hier kunt u een link invullen van gebruikte social media voor het initiatief.

  •  

   5. ONDERTEKENING

  •  

   6. TOT SLOT

  • LEES DIT GOED VOORDAT U OP VERZENDEN KLIKT

   Nadat u op ‘Verzenden’ heeft geklikt, komt u automatisch op de bedankpagina. Gebeurt dit niet, dan is er een probleem met uw inzending. Fouten zijn ROOD gemarkeerd in het formulier, pas deze alsnog aan en klik opnieuw op verzenden. U ontvangt na verzending automatisch een ontvangstbevestiging in uw mailbox met de door u ingezonden informatie. Indien u deze niet ontvangt, is de verantwoording niet ingediend! Neem dan alstublieft contact op met StuwKR8.