1 juli 2018

Presentatie gemeenteraad 21 juni

Op 21 juni heeft projectleider Leny Braks de gemeenteraad bijgepraat over de MAG. Ze heeft de eerste ervaringen van StuwKR8 gedeeld en toegelicht waar wij ons de komende tijd voor gaan inzetten. De gemeenteraad was zeer geïnteresseerd en heeft aangegeven voor het einde van het jaar nog een keer geïnformeerd te willen worden.

Aan het begin van de presentatie ging Leny in op de uitgangspunten voor de MAG. Deze zijn:

 • De vraag van de inwoner staat centraal (van aanbod- naar vraaggericht)
 • Samen bouwen en elkaar vertrouwen (verbinden)
 • Voorkomen is beter dan genezen (preventie)
 • Dichtbij de inwoner (lokaal doen wat lokaal kan)
 • Eigen kracht en mogelijkheden van inwoner staan voorop (van professionele- naar vrijwillige inzet)

Deze uitgangspunten geven duidelijk richting aan de MAG. Ze zijn leidend bij het beoordelen van initiatieven. Ook de twee thema’s ‘Met en voor en elkaar’ en ‘Actief en gezond’ en de acht doelen geven duidelijk richting.

In de presentatie staat een overzicht van alle MAG-partners waarmee Iris van Lomwel en Leny Braks gesprekken hebben gevoerd. Al deze partijen vinden het belangrijk dat er heldere spelregels zijn. Deze hebben wij in mei op onze website gepubliceerd. In de gesprekken kwam ook naar voren dat de MAG-partners met de MAG-doelen aan de slag willen en StuwKR8 daarin graag  het voortouw laten nemen.

Kennismaken MAG-partners

Aan het einde van de presentatie heeft Leny toegelicht waar wij tot het einde van het jaar aan gaan werken. Dit is onder meer:

 • Start buurtgericht werken. U kunt daar hier meer over lezen.
 • Aanjagen van nieuwe initiatieven, er zijn veel MAG-partners en inwoners met goede ideeën voor MAG-initiatieven. Soms kunnen ze hier wel wat stuwkracht bij gebruiken.
 • Organiseren MAG-avonden, dit zijn avonden over een bepaald thema waarvoor de MAG-partners worden uitgenodigd om te bespreken hoe we gezamenlijk aan dit thema kunnen werken en hoe wij hierbij kunnen ondersteunen. Een eerste avond wordt georganiseerd met de sportverenigingen.
 • De netwerken van MAG-partners verder versterken. Onder het motto ‘samen sta je sterker en kun je meer bereiken’ gaat StuwKR8 MAG-partners met elkaar verbinden en bevorderen dat er gezamenlijke plannen worden gemaakt.

  MAG-partners