14 januari 2021

Renovatie Museum De Koperen Knop in volle gang

Bericht van onze MAG-partner

Alle musea in Nederland zijn gesloten. Ook Museum De Koperen Knop is in deze derde lock-down periode dicht. Het was al de bedoeling deze winter enkele weken te besteden aan een grootscheepse renovatie. Sinds 4 januari 2021 is een groot aantal vrijwilligers coronaproef actief om het museum gereed te maken voor de toekomst. Als de maatregelen openstelling weer mogelijk maken, zal De Koperen Knop pas weer op 20 februari 2021 open gaan.  

Onderhoud

Naast  veel winkels en de horeca heeft ook de cultuursector veel hinder van de noodzakelijke maatregelen wegens van Covid-19. Maar van problemen een uitdaging maken komt in de museumwereld  meer voor. Dus zijn de plannen om alle ruimten in het museum eens een grondige onderhoudsbeurt te geven naar voren gehaald, is alles voorbereidt en sinds kort in uitvoering. Door het hanteren van een strakke planning met strikte roosters gebeurt dit alles helemaal coronaproef.

Collectie

Dit betekent dat de hele opgestelde museumcollectie ‘even’ moet worden verplaatst. Dit feit wordt aangegrepen om alles goed schoon te maken en tegelijk te bekijken of dit in het kader van het collectiebeleid van het museum weer moet worden opgenomen in de vaste opstelling. Al in het najaar van 2020 was gestart met het doornemen van het hele depot en dat wordt ook nu bij de renovatie betrokken. Daarnaast kreeg De Koperen Knop de afgelopen maanden een aantal zeer bijzondere en waardevolle collecties aangeboden, die het beslist waard zijn om aan het publiek te tonen. Uiteindelijk zal er flink wat in de vaste collectie gaan veranderen.

Toekomstproof

Alle werkzaamheden zijn erop gericht dat het museum de komende jaren mee kan in de steeds verdergaande ontwikkeling van de samenleving. Hierbij zal ook de digitalisering bij de exposities en bij de vaste collectie een rol gaan spelen. Van het Prins Bernhard Cultuurfonds voor Zuid-Holland en van de de Stichting Rivierenlandfonds zijn hiervoor mooie bijdragen ontvangen. Zo kan een deel van de museale collectie te zijner tijd ook op de website worden bekeken. Daarnaast staat een aantal projecten op stapel, die de komende tijd – verder – worden opgepakt. Alle museumonderdelen krijgen hierbij aandacht. De opzet is dat het museum nog meer aantrekkelijk wordt voor een divers bezoekerspubliek.

Meedoen of meer weten?

Als u op de hoogte wil worden gehouden van alle ontwikkelingen kunt u uw emailadres doorgeven aan koperenknop@koperenknop.nl en krijgt u maandelijks een digitale nieuwsbrief en tijdens de renovatieperiode als extra elke week een nieuwsflits. De 25e versie hiervan is op dit moment in de maak.

De groep van vrijwilligers, die overigens grotendeels ook de uitvoering van de renovatie voor haar rekening neemt, kan op veel onderdelen best wat aanvulling gebruiken. Als u ook werkzaamheden wilt komen verrichten in een boeiende en actieve organisatie, kunt u eens contact opnemen met de directeur Alida Ambachtsheer: 06-14148618 of koperenknop@koperenknop.nl. Praten kost niets en is geheel vrijblijvend.

Het museum

Als het straks weer kan bent u van harte welkom in Museum De Koperen Knop, Binnendams 6, 3373 AD  Hardinxveld-Giessendam. De openingstijden leest u te zijner tijd in een volgend bericht als het museum weer  open gaat. U kunt ook kijken op www.koperenknop.nl

 

 

Dankzij de verkregen MAG-bijdrage is museum De Koperen Knop in staat haar activiteiten op een maatschappelijk verantwoord niveau voort te zetten.