1 april 2020

Riens van Dijk, nieuw lid van de klankbordgroep MAG

Beste lezers,

Graag stel ik mij even aan u voor.

Ik ben Riens van Dijk (64 jaar) en ben sinds kort lid van de klankbordgroep van de MAG in Hardinxveld-Giessendam. Graag stel ik me aan jullie voor.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als consultant en ondersteun onder andere woningcorporaties, bouwbedrijven en gemeenten bij hun onderhouds- en beheervraagstukken.

Ik woon al heel mijn leven in dit mooie dorp, ben getrouwd met Annette en samen hebben we drie kinderen.

Mijn hobby’s zijn koken, aquarelleren en hardlopen. Verder ben ik kerkrentmeester en heb daarnaast veel plezier in het uitvoeren van klussen en oplossen van technische problemen.

Als lid van de klankbordgroep wil ik vooral bewaken dat de MAG-subsidies terecht komen bij die groepen in de samenleving waarvoor deze zijn bedoeld. En dat mooie initiatieven niet buiten de boot vallen door allerlei regeltjes. Daarnaast zal ik StuwKR8 adviseren over mogelijke verbeterpunten van de (algemene) kaders.

Verder hoop ik door mijn competentie als bruggenbouwer mee te helpen mooie initiatieven tot stand te brengen.

Graag tot ziens!

Riens van Dijk

 

Over klankbordgroep MAG

De klankbordgroep MAG bestaat uit een representatieve en betrokken groep inwoners uit Hardinxveld-Giessendam. De klankbordgroep overlegt minimaal eenmaal per kwartaal met de projectleider StuwKR8.

De klankbordgroep bestaat uit maximaal 8 leden die een afspiegeling vormen van de inwoners van Hardinxveld-Giessendam. Leden hebben op persoonlijke titel zitting in de klankbordgroep. Deelname aan de klankbordgroep staat open voor alle inwoners van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. De zittingsduur is 2 jaar en kan na evaluatie telkens met 2 jaar verlengd worden. De leden hebben een onafhankelijke rol en kunnen daarom geen advies uitbrengen als men betrokken is bij een aanvraag van een initiatief of daar zelf belang bij heeft.

De klankbordgroep is verantwoordelijk voor het:

  • Geven van advies aan StuwKR8 over de algemene kaders.
  • Geven van gevraagd en ongevraagd advies over initiatieven.
  • Geven van input en advies over het uitvoeringsplan MAG.
  • Signaleren van kansen en opgaven in de gemeente en deze gezamenlijk verzilveren.
  • Invullen van de prestatiedialoog over de initiatieven vanaf €10.000,-
  • Promoten van de MAG.