17 december 2019

Servanda wordt onderdeel van de Stichting De Sociale Basis

Per 1 januari 2020 gaat een grote MAG-partner, Servanda Sociaal Werk, over naar de nieuwe organisatie MEE-Vivenz. Servanda wordt onderdeel van Stichting De Sociale Basis, één van de werkmaatschappijen binnen MEE-Vivenz.

Centraal aanspreekpunt

Met Stichting De Sociale Basis wordt een centraal aanspreekpunt gecreëerd voor de sociale (wijk)teams, welzijnsdiensten en informele zorg in de regio. De aanspreekpunten, het team van Servanda en de locatie Ducdalf aan de Scheldestraat veranderen niet. Ook blijft de naam Servanda als werknaam bestaan in de gemeente. Voor de inwoners van Hardinxveld-Giessendam verandert er niets; datgene wat goed is en goed werkt wordt vastgehouden!

Optimalisatie

Het doel van de MEE-Vivenz-samenvoeging, waar Servanda deel van uit gaat maken, is optimalisatie. Processen worden efficiënter ingericht, en kennisdeling en interne en externe samenwerking, ook tussen regio’s en teams, worden versterkt. De samenvoeging van Servanda en MEE-Vivenz is geformaliseerd door de ondertekening van een overdrachtsovereenkomst op 27 november jl.

Stichting De Sociale Basis

Alle medewerkers van Servanda gaan per 1 januari 2020 over naar Stichting De Sociale Basis. De afgelopen maanden zijn de medewerkers van Servanda meegenomen in deze organisatieverandering. Ook worden de mantelzorgers, cliënten, vrijwilligers, Baanbrekers en leden van de Klankbordgroep van Servanda op de hoogte gesteld van de organisatieverandering.

Als gevolg van de MEE-Vivenz-samenvoeging is ook de aansturing van Servanda per 1 september 2019 gewijzigd. Interim-directeur (Crista Vonkeman) heeft haar werkzaamheden overgedragen aan Telma Vos. Zij is ook manager van een aantal soortgelijke teams van Stichting De Sociale Basis in de regio Drechtsteden. Jeannette Smiesing vervult de rol van teamcoach bij Servanda. Zij heeft de dagelijkse leiding van het team.

Voor de lokale herkenbaarheid en betrokkenheid wordt een Raad van Advies geformeerd, die het bestuur van MEE-Vivenz zal adviseren; deze Raad van Advies zal bij aanvang bestaan uit de bestuursleden van de huidige stichting Servanda Sociaal Werk.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van Servanda www.servanda.nl.