21 december 2021

Sportakkoord: Bijeenkomst sportplatform 17 november 2021

Tijdens de ontwikkeling van het Sportakkoord is gebleken dat veel sportclubs kampen met dezelfde uitdagingen. Denk aan vrijwilligersbeleid, ledenbehoud en sponsoring. Door ervaringen uit te wisselen en samen te werken kunnen krachten worden verenigd.

Op woensdag 17 november organiseerde de gemeente met StuwKR8 daarom een digitale bijeenkomst voor sportaanbieders. Doel van deze bijeenkomst was met elkaar ervaren of een dergelijke meeting bijdraagt tot delen van informatie, bijdraagt tot inspiratie en kan helpen met de communicatie richting gemeente. Martijn Blok (vereniging- en clubondersteuner NOC*NSF) zat deze avond voor.

In ’break-out rooms’ werden leerpunten uit de coronatijd besproken. Wat neem je mee? Lange tijd was alle energie gericht om de club draaiende te houden en minder gericht op het sportakkoord. Waar mogelijk is buiten gesport. Dit vergde veel improvisatie door weersomstandigheden. Ook werd gecommuniceerd met omwonenden. Een aantal sportclubs geeft aan te worstelen met de nieuwe regelgeving (vragen om QR-code, geen publiek langs de lijn).

Plenair werd gesproken over een ‘sportplatform’. Heeft het een meerwaarde om ervaringen te delen of om samen te werken? Met een Mentimeter is de vraag beantwoord waarom sportclubs moeten samenwerken. In onderstaand figuur zie je de ‘woordenresultatenwolk’.

Figuur: Waarom sportclubs moeten samenwerken

Deelnemers geven aan dat het een meerwaarde kan hebben als je zaken deelt (dit kan helpen om tot andere inzichten te komen) of concreet samenwerkt. Via het sportplatform wordt het gemakkelijker om elkaar te helpen en/of een gezamenlijk geluid naar de gemeente af te geven. Deelnemers zien kansen om samen sterker te worden door uitwisseling. Voorgesteld wordt om met een aantal deelnemers verder te brainstormen over samenwerking in de sport binnen Hardinxveld-Giessendam. Martijn Blok zal dit organiseren.

Wat betreft het sportakkoord is winst te behalen in de communicatie (Welke initiatieven vinden plaats? Wat zijn de resultaten?).

Vervolgbijeenkomst in het nieuwe jaar

Wij zijn samen met de gemeente voornemens om in het eerste kwartaal van volgend jaar een vervolgbijeenkomst te organiseren waarbij we weer alle sportaanbieders uitnodigen. We hopen dat een fysieke bijeenkomst mogelijk zal zijn, en anders is een digitale bijeenkomst een mogelijkheid.

 

Sabine Bernard
Projectmedewerker
E: s.bernard@StuwKR8.nl
T: 06 50 49 86 16