16 december 2021

StuwKR8 viert contractverlenging: uitvoerder MAG agenda mag door

StuwKR8 is sinds februari 2018 uitvoerder van de Maatschappelijke Agenda (MAG) van Hardinxveld-Giessendam. Samen met inwoners, verenigingen, gemeenschappen, vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties werkt StuwKR8 aan een sterkere (lokale) samenleving. De vragen en behoeften van inwoners staan centraal. Wij zijn actief aanwezig in de wijken en verbinden ideeën en initiatieven aan de doelen die in de MAG beschreven staan.

Na vier jaar (twee periodes van twee jaar) heeft StuwKR8 een inschrijving op de aanbesteding ingediend om nog eens twee jaar uitvoerder MAG te mogen zijn, met een mogelijke uitloop van nog eens twee periodes van twee jaar. Deze inschrijving is recent gehonoreerd. De officiële verlenging gaat in op 1 januari 2022.

Gerard Nieuwe Weme, projectleider StuwKR8, vertelt:

“De eerste vier jaar is samen met Sabine Bernard (projectmedewerker) gewerkt aan het inrichten van de nieuwe processen en het opstellen van de spelregels, en die na toetsing aanscherpen en definitief maken. En dat alles zonder het proces te remmen. Er is een stevig fundament gelegd en een netwerk opgezet.”

“Er ligt nu een goed systeem voor aanvraag en verantwoording dat werkt en voor iedereen toegankelijk is. Recent heeft de gemeente haar nieuwe visie op het sociaal domein gepresenteerd. Die visie willen wij de komende twee jaar inzetten als uitgangspunt voor wat wij doen: Bewoners activeren en in hun kracht zetten. Thematisch mensen bij elkaar brengen.”

“De komende twee jaar willen wij nog meer bewonersinitiatieven stimuleren. Zoveel mogelijk verbinding leggen, actief meewerken aan op- en afschaling en vroegsignalering binnen zorg en hulpverlening. Denk aan iemand die bij een ouderenvereniging jaarlijks mensen helpt met het invullen van hun aangifte. Die zou een belangrijke schakel kunnen zijn naar schuldhulpverlening, of sociaal raadslieden.”

“Wij vinden verduurzaming van de initiatieven ook ongelooflijk belangrijk. Wij zouden willen zien dat er minder professionals en meer goed ondersteunde en getrainde vrijwilligers op wijkniveau aan de slag kunnen. Maar denk ook aan het verankeren van initiatieven. In het kader van ‘Actief en gezond’ is een initiatief gestart waarbij scholieren een Beweegdiploma konden behalen. Wat een groot succes was. De volgende stap is zorgen dat dit onderdeel wordt van het curriculum van de deelnemende scholen. Daar voeren wij gesprekken over met de betrokken partijen, en we geven advies.”

“Wij zijn heel erg blij met de verlenging van het contract met de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Voor ons betekent dit dat zij ook de meerwaarde van StuwKR8 ervaren, en geloven in het laten groeien van de organisatie en dus van de zelfredzaamheid en betrokkenheid van hun bewoners. Wij kijken uit naar de komende twee jaar, en zetten ons in om daar zes jaar van te maken.”

Gerard Nieuwe Weme
Projectleider MAG
E: g.nieuweweme@StuwKR8.nl
T: 06 40 25 27 75