10 februari 2021

Terugblik: klankbordbijeenkomst 4 februari

Op donderdag 4 februari is een klankbordbijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst zijn onder andere de verschillende nieuwe aanvragen besproken en van advies voorzien waar dat nodig was of gevraagd werd. Ook werd nogmaals benadrukt dat de MAG er is voor activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van de MAG: ‘Met en voor elkaar’ zorgen we samen voor een ‘actief en gezond’ Hardinxveld-Giessendam.

Dit betekent dat aanvragen die gaan over ondersteuning van verenigingen in de brede zin, zoals vaste kosten of een jaarlijkse attentie voor vrijwilligers, niet worden gehonoreerd. Verder is in de klankbordgroep besproken dat professionele ondersteuning belangrijk kan zijn, maar dat altijd gekeken moet worden hoe deze werkzaamheden geborgd kunnen worden in het vrijwillige kader.

Verder is er in de klankbordgroep gesproken over het bij elkaar brengen van de verschillende organisaties die zich bezig houden met cultuur, om te onderzoeken hoe samen verder stappen te zetten. Museum De Koperen Knop zal een eerste notitie hiertoe opzetten.

Afbeelding: MAG-doelen

MAG-doelen, die we samen willen bereiken voor een sterker Hardinxveld-Giessendam.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Gerard Nieuwe Weme
projectleider MAG
info@stuwkr8.nl