4 december 2018

Terugblik MAG-bijeenkomst ‘Ontmoeten’

In november heeft alweer de derde MAG-bijeenkomst plaatsgevonden, dit keer met als onderwerp ‘Ontmoeten’.  Goed om te zien dat weer veel organisaties op onze uitnodiging zijn ingegaan!

Aanwezig waren vertegenwoordigers van de Bibliotheek, Buurt Bestuurt Boven-Hardinxveld, EHBO Giessendam, Kerk en Vluchteling, NPV, PCOB, Platform Sociaal Domein, Rode Kruis, Servanda, SVHG, en Zonnebloem. Wij hebben tijdens de bijeenkomst informatie gegeven over de werkwijze rond de MAG en het aanvragen van financiële bijdragen.

Op grote flappen zijn verschillende ideeën opgeschreven om samen op te pakken. Zo zijn suggesties gedaan om meer inwoners van Hardinxveld-Giessendam te bereiken. Er is veel aanbod, maar niet iedereen weet dat te vinden.

Aanwezigen werden verder erg enthousiast over het idee om een ‘boodschappentaxi’ te realiseren. We hopen dat dit idee concreet wordt uitgewerkt! Daarnaast hebben organisaties ook nader kennisgemaakt met elkaar en zijn verschillende vervolgafspraken gemaakt tussen MAG-partners. Als StuwKR8 brengen we partijen graag bij elkaar en vervullen we een verbindende rol. Goed om te zien dat dit ook wordt opgepakt!

We kijken terug op een zinvolle en constructieve MAG-bijeenkomst en danken alle aanwezigen voor hun enthousiaste en betrokken inbreng!