22 mei 2018

Terugblik op de afgelopen weken bij StuwKR8

StuwKR8 is in maart gestart met drie inloopbijeenkomsten. Een goede gelegenheid voor Leny Braks om kennis te maken met organisaties en inwoners van Hardinxveld-Giessendam. Daarnaast is tijdens deze bijeenkomsten ook input opgehaald voor de aanpak van StuwKR8.


Tijdens de bijeenkomsten konden deelnemers antwoord geven op een aantal vragen/stellingen. Een greep uit deze antwoorden leest u hieronder:

ALS IK PROJECTLEIDER-MAG VAN STUWKR8 WAS DAN ZOU IK…

 • Heel duidelijk zijn
 • Het aanvragen van budget voor vrijwilligersorganisaties gemakkelijk maken
 • Houden wat goed is, ruimte maken voor wat nieuw is
 • Mensen samenbrengen en verbinden om gezamenlijk invulling te geven aan initiatieven waar de burger mee vooruit kan (alles vanuit belang burger)
 • Doorgaan met het samenbrengen van verenigingen om samen verder te gaan in de komende jaren
 • De boer op, communiceren, angst weghalen

WAT IK VAN STUWKR8 NODIG HEB IS…

 • Zsm duidelijkheid voor alle MAG-partners (in doelstelling en in uitvoering)
 • Heldere en laagdrempelige procedures t.a.v. aanvragen en verantwoording
 • Waardering
 • Kunnen blijven doen waar we goed in zijn / Tolerantie voor onze ideeën
 • Overleg / sparren over nieuwe ideeën
 • Ondersteuning, wegwijzering
 • Processen, aanpak en contact

In maart en april heeft Leny Braks veel vervolggesprekken gevoerd. Zij heeft gepraat met grote MAG-partners als Servanda en de Bibliotheek, maar ook met bijvoorbeeld de werkgroep Kerk en Vluchteling, de Buurman en organisaties als PCOB, SVHG, Mensen voor Mensen, en Oranje Trouw.

Daarnaast heeft Leny kennisgemaakt met bijvoorbeeld het Sociaal Team, de Sociale Dienst Drechtsteden en de Dienst Gezondheid en Jeugd om te kijken hoe de MAG bij hen kan aansluiten.

Met de klankbordgroep MAG is twee keer een overleg geweest. Deze klankbordgroep geeft StuwKR8 feedback op de aanpak, denkt mee en adviseert. Leden van de klankbordgroep weten wat er speelt in de gemeente. Met hun inbreng worden de MAG-spelregels nog beter en sluiten ze goed aan op de wensen van de diverse partijen.

In de gesprekken heeft Leny Braks toegelicht hoe StuwKR8 tegen de MAG aankijkt en hoe zij te werk zal gaan. Ze merkte dat er bij veel partners vragen leven over het vervolg. Ze heeft veel van hen gerust kunnen stellen: StuwKR8 zet niet alles op zijn kop, maar waardeert wat er al is en bouwt van daaruit verder. Dit gaat StuwKR8 doen door in te zetten op samenwerking. Waar het al goed loopt, geeft StuwKR8 ruimte, en waar een extra impuls nodig is, gaat StuwKR8 aan de slag. De MAG thema’s en doelstellingen vormen hierbij het uitgangspunt.