3 september 2018

Terugblik op de zomermaanden bij StuwKR8

Zo langzamerhand beginnen MAG-partners StuwKR8 te vinden. In juni en juli zijn in totaal 21 initiatieven ingediend. Hiervan zijn 12 initiatieven gehonoreerd en twee afgewezen. Over zeven initiatieven is StuwKR8 nog volop in overleg met de initiatiefnemers of wordt eerst advies gevraagd aan de Klankbordgroep MAG. Alle gehonoreerde initiatieven krijgen een plek op onze website. We nodigen u van harte uit om daar een kijkje te nemen.

Enquête

Onderdeel van de opdracht van de gemeente is dat we ieder half jaar de ervaringen van de verenigingen en organisaties peilen. Daarom hebben we in augustus alle bij ons bekende MAG-partners en abonnees van de nieuwsbrief een korte enquête gestuurd. Fijn om te zien dat 80% van de respondenten tevreden is over StuwKR8 tot nu toe. Zo’n 70% van de mensen is tevreden over de communicatie en de bereikbaarheid van StuwKR8. Toch is er ook werk aan de winkel: zo’n 40% geeft aan dat de spelregels niet duidelijk zijn en 30% van de respondenten weet nog niet hoe ze een aanvraag moeten indienen. Opvallend is verder dat een flink aantal mensen aangeeft zich er nog verder in te moeten verdiepen en nog niet weet hoe het werkt nu StuwKR8 de uitvoering van de MAG op zich heeft genomen. We zullen hier in de komende weken meer aandacht aan geven! Veel informatie is hier op onze website te vinden. Ook kunt u altijd contact met ons opnemen via info@stuwkr8.nl als u vragen heeft.

MAG-avond

De komende maanden zullen we MAG-avonden rond specifieke thema’s gaan organiseren. Zo worden alle sportverenigingen uitgenodigd voor een MAG-avond op 4 oktober 2018 over het thema sport en bewegen. We gaan graag met de verenigingen in gesprek op welke wijze de sportverenigingen het beste (financieel) kunnen worden ondersteund bij het doel om meer mensen aan het bewegen te krijgen. Ook rond het thema “ontmoeten” zullen we in de week van de ontmoeting een MAG-avond organiseren.

We hebben de afgelopen weken ook een start gemaakt met buurtgericht werken in de Doornsweer en de Claversweer.