21 januari 2019

Terugblik overgangsjaar MAG, al 61 initiatieven ingediend!

In 2018 zijn bij StuwKR8 al 61 initiatieven ingediend. Meer dan twee derde hiervan is reeds gehonoreerd! Dat zijn mooie resultaten die aangeven dat de MAG steeds beter bekend wordt en MAG-partners StuwKR8 weten te vinden.

Tijdens ‘De Ontmoeting’ met de gemeenteraad, die op 17 januari in de bibliotheek is gehouden, heeft Leny Braks de resultaten van het overgangsjaar 2018 gepresenteerd. Ze heeft verteld over de samenwerking met MAG-partners en de resultaten van het tevredenheidsonderzoek gepresenteerd. Bij ‘De Ontmoeting’ waren naast de Gemeenteraad ook diverse MAG-partners aanwezig. Ariane van Heijningen van de Bibliotheek AanZet heette iedereen welkom in de bibliotheek en vertelde over de plannen van de Bibliotheek. Zo gaat de Bibliotheek aan de slag met een (Digi)Taalhuis. Meer informatie daarover volgt in een van de komende nieuwsbrieven! Projectleider Leny Braks heeft diverse vragen beantwoord en informatie gegeven over de aanpak van StuwKR8. Ook heeft ze de aanwezigen opgeroepen om als ambassadeur van de MAG op te treden en hun netwerk op de MAG te attenderen.

Totaal ingediend 2018 StuwKR8 61
Gehonoreerd 43
Nog in behandeling 12
Afgewezen 4
Alternatieve financiering 2
Nieuwe initiatieven nog bij gemeente ingediend 4

Tabel: MAG initiatieven 2018

Van de 43 gehonoreerde initiatieven zijn 20 initiatieven reeds in 2018 uitgevoerd. Twee initiatieven zijn uiteindelijk niet doorgegaan. De andere initiatieven hebben betrekking op 2019. Alle initiatieven die zijn gehonoreerd worden op onze website geplaatst, zie initiatieven.

MAG-partners die initiatieven hebben ingediend zijn professionele organisaties als Servanda, de Bibliotheek, en Vluchtelingenwerk. Zij hebben 19 initiatieven ingediend. Sportverenigingen hebben in totaal 10 initiatieven ingediend, en acht initiatieven zijn ingediend door organisaties op het gebied van natuur en cultuur. Negen initiatieven hadden betrekking op de organisatie van een evenement. Tenslotte hebben inwoners en gezamenlijke buurtbewoners 12 initiatieven ingediend. Dit is een mooie mix van heel verschillende MAG-partners die allemaal op hun manier een bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelen!