MAG-aanvraag

 

Heeft u een idee om mantelzorgers te ondersteunen? Of heeft u een plan wat bijdraagt aan een gezonde leefstijl? Wilt u een activiteit organiseren voor de jeugd? Of een initiatief opzetten in uw buurt? Er is een financiële bijdrage mogelijk voor activiteiten passend bij de gestelde MAG-doelen.

Klik hier

Op deze website vindt u alle informatie over het indienen van MAG-initiatieven. In overleg met de MAG-partners hebben we spelregels opgesteld en formulieren opgenomen zodat u een aanvraag simpel en gemakkelijk via internet kunt indienen.

Onze insteek is om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken! Mocht u hulp nodig hebben bij het indienen van een MAG-initiatief dan kunt u natuurlijk contact opnemen.

Spelregels

Lees voor het indienen van een initiatief de spelregels goed door:

Aanvraag indienen

Dien uw MAG-aanvraag in met behulp van een van onderstaande formulieren.

Betrokkenen uitvoering MAG

Diverse partijen zijn betrokken bij de uitvoering van de MAG. Hier vindt u een toelichting:

MAG-verantwoording

Na afloop van het initiatief dient u verantwoording af te leggen aan StuwKR8. Afhankelijk van de grootte van uw initiatief moet u de kosten verantwoorden. Hoe groter de MAG bijdrage, hoe hoger de eisen die wij aan uw verantwoording stellen.