6 juni 2023

Voorlichting Sexting op scholen  

Op 6 scholen in Hardinxveld is aan de groepen 8 (in totaal 10 groepen 8) voorlichtingslessen sexting gegeven (ongeveer 250 leerlingen). Sexting is het versturen van seksueel getinte foto’s of filmpjes via sociale media zoals mobiele telefoons, computers, IPad, chatfuncties bij internet forums en/of bij online spelletjes. Deze vorm van seksueel experimenteergedrag komt regelmatig voor bij scholieren van middelbare scholen maar soms ook eerder. Persoonlijke beelden kunnen zo voor altijd op het internet terecht komen of kunnen worden gebruikt als dwangmiddel of chantage. Dit was reden om de kinderen van groep 8 in Hardinxveld-Giessendam hierop voor te bereiden om te voorkomen dat zij in een dergelijke situatie terecht komen.

Jonge vrouw op bed met telefoon in haar hand

De les “Mentale weerbaarheid m.b.t. sexting” werd gegeven door Thea van Dijk. Thea is moeder van 2 kinderen en is 11 jaar zedenrechercheur geweest. Deze werkervaring gebruikt ze in haar lessen. Thea heeft officieel toestemming van de politie-eenheid Rotterdam om deze lessen in haar vrije tijd te verzorgen.

Doel was om de leerlingen te leren hoe te handelen of wanneer ze de hulp van een vertrouwd persoon of instantie moeten inschakelen wanneer een dergelijke situatie zich voordoet.