6 april 2019

Wat zijn uw MAG-ervaringen?

De gemeente Hardinxveld-Giessendam wil graag weten wat uw ervaringen zijn met de Maatschappelijke Agenda. Daarom nodigt zij u van harte uit voor een groepsgesprek om hierover van gedachten te wisselen met andere MAG-partners.

Zoals u weet, werkt Hardinxveld-Giessendam aan de Maatschappelijke Agenda (MAG). In de MAG staan de maatschappelijke doelen benoemd en de werkwijze om initiatieven uit de samenleving te stimuleren die bij kunnen dragen aan deze doelen.

De gemeente is benieuwd naar de ervaringen van de MAG-partners en inwoners, nu er ruim een jaar samengewerkt wordt aan het bereiken van deze doelen.

Onderzoekcentrum Drechtsteden brengt uw ervaringen in beeld

Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) is gevraagd om de ervaringen in beeld te brengen. OCD doet dit door een aantal groepsgesprekken met betrokken organisaties en inwoners te houden. In deze groepsgesprekken wordt besproken in hoeverre de initiatieven bijdragen aan de MAG-doelen en of u de effecten van de initiatieven al ziet. Ook wordt besproken hoe u de samenwerking ervaart.

Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden, is het belangrijk om met een brede afspiegeling van de MAG-partners en inwoners het gesprek aan te gaan. Op die manier kan een gezamenlijk beeld worden geschetst. Daarom worden twee groepsgesprekken georganiseerd en u bent bij deze van harte uitgenodigd om aan een van de twee bijeenkomsten deel te nemen.

Komt u meepraten?

De twee groepsgesprekken staan gepland op de volgende data en tijden:

  • Donderdag 9 mei 19.30 – 21.30 uur Locatie: Servanda Scheldestraat 1
  • Maandag 13 mei 19.30 – 21.30 uur Locatie: Bibliotheek AanZet Pietersweer 34

U kunt zich aanmelden via het e-mailadres OCD@Drechtsteden.nl.