17 december 2019

Wij horen graag uw mening over de MAG-spelregels

De gemeente Hardinxveld-Giessendam werkt met de MAG (maatschappelijke agenda). Sinds mei 2018 kunnen aanvragen voor een MAG-bijdrage bij StuwKR8 worden ingediend. Inmiddels zijn er al meer dan 100 aanvragen gedaan.

Bij de start in mei 2018 zijn spelregels opgesteld.

  • de MAG-spelregels, en
  • de aanvullende MAG-spelregels voor sportverenigingen

Begin deze week is een vragenlijst verspreid onder alle abonnees van de nieuwsbrief en alle MAG-initiatiefnemers. We zijn benieuwd naar uw mening over de MAG-spelregels. Deze spelregels worden voor het jaar 2020 geactualiseerd. Uw input is hierbij van groot belang, daarom vragen we u vriendelijk om de vragenlijst in te vullen!

U kunt naar de vragenlijst met deze link: evaluatie MAG-spelregels >

De nieuwe spelregels worden in de loop van januari op de website van StuwKR8 geplaatst.

Alvast bedankt voor deelname aan de evaluatie!

Team StuwKR8