18 februari 2020

Winterwandeling met Stichting Dorpsbehoud

Hardinxveld-Giessendam is een dorp dat gezien mag worden. Stichting Dorpsbehoud doet dan ook haar best geïnteresseerden tegemoet te komen door het organiseren van wandelingen.

Zo werd er zaterdag 8 februari jl. in nauwe samenwerking met Museum De Koperen Knop een winterwandeling gehouden. Diverse groepen wandelden onder leiding van een gids van de Kerkweg naar de Parallelweg, waarbij onderweg gewezen werd op historische feiten en andere wetenswaardigheden.

Na een pauze met warme chocomel bij de kachel werd de groep met een ouderwetse schouw overgezet over de Giessen. Daar kreeg men, in een knusse schuur, verhalen verteld over de vroegere dorpsfiguur Pauw van de Minkelis. Daarna wandelde men naar Museum De Koperen Knop, waar de erwtensoep klaar stond en de expositie ‘Onder nul’ bekeken kon worden.

Na deze versterking ging het weer terug naar het startpunt op de Kerkweg.

Een zeer geslaagde actie!

Naast deze wandeling organiseert de stichting het hele jaar op aanvraag gidswandelingen voor groepen door het centrum van het dorp. Een activiteit die ongeveer een uur duurt en waarin de deelnemers veel te horen krijgen over (cultuur)historie, architectuur enzovoort.

Voor meer informatie: www.dorpsbehoudhg.nl