1 februari 2024

B&A sluit het penvoerderschap Maatschappelijke Agenda met goed gevoel af

Sinds 2018 voert B&A door middel van StuwKR8 het penvoerderschap uit voor de Maatschappelijke Agenda (MAG) in de gemeente Hardinxveld-Giessendam. In de loop van dit jaar heeft de gemeente besloten om het penvoerderschap weer zelf op te pakken. In de tweede helft van 2023 hebben wij vanuit StuwKR8 gewerkt aan een overdracht. Nieuw binnengekomen aanvragen voor 2024 zijn ingediend bij de gemeente of, indien ingediend via StuwKR8, doorgezet naar de gemeente. Met de te ontvangen verantwoordingen over 2023 zal StuwKR8 haar inzet afronden.

Het was een voorrecht om als penvoerder midden in de maatschappij van Hardinxveld-Giessendam te staan. Onze gesprekken met bewoners, vrijwilligers en organisaties op het gebied van welzijn, zorg, sport, kunst, cultuur, evenementen en bewonersactiviteiten waren elke keer weer een fijne beleving. De inzet van bewoners en vrijwilligers om activiteiten te ondernemen in Hardinxveld-Giessendam is zeer bewonderenswaardig.

Vele organisaties hebben wij zien groeien. Waar de Bibliotheek AanZet eerst een meer traditionele uitleenservice was, is het onder de MAG een epicentrum van ondersteuning en welzijn in basisvaardigheden geworden. Het ontwikkelplein is onder de MAG ontstaan en jaarlijks is het aantal activiteiten en deelnemers hieraan exponentieel gegroeid. Daarnaast zijn een aantal nieuwe activiteiten ontstaan, zoals de voorleesexpres, het geheugenkabinet en de bibliotheek op school. Bij Servanda is het buurtwerk de basis geworden voor haar activiteiten en ontmoetingen in alle buurten en straten van de gemeente. Specifieke buurtanalyses hebben daarbij ook geholpen.

Het aantal activiteiten ondernomen door bewoners en vrijwilligersorganisaties is jaarlijks gestegen. Daarnaast heeft het jongeren-en het ouderenwerk meer vorm gekregen. Servanda heeft een aantal nieuwe activiteiten ondernomen die succesvol zijn, zoals het ANWB automaatje en de Buurtbemiddeling. Verder zien wij dat steeds meer verbindingen zijn gelegd tussen de organisaties in Hardinxveld-Giessendam. Op het gebied van opvoeden en opgroeien zijn verbindingen gelegd tussen Homestart van Humanitas, Jong JGZ, de bibliotheek, Servanda en het Sociaal team. Hierdoor wordt door middel van samenwerking beter op en afgeschaald en orden samen workshops gegeven in de Week van de Opvoeding.

StuwKR8 wil hierbij alle betrokkenen in Hardinxveld-Giessendam bedanken voor de goede samenwerking de afgelopen zes jaar.