Vergeet de MAG-Verantwoording niet!

Oproep: Vergeet niet uw MAG-Verantwoording over 2023 voor 1 april 2024 aan te leveren bij Stuwkr8.

Stuwkr8 werkt samen met de gemeente Hardinxveld-Giessendam aan een soepele afronding het MAG-project. Daar hoort niet alleen een goede overdracht bij, maar ook het opleveren van de laatste verantwoording over de verleende MAG-Bijdragen.

Dat kan echter niet zonder hulp van de MAG-partners die in 2023 een MAG-bijdrage hebben ontvangen. Wij willen hen er aan herinneren dat hun verantwoording voor 1 april 2024 door Stuwkr8 ontvangen moet zijn.

StuwKR8 wil nogmaals alle betrokkenen in Hardinxveld-Giessendam bedanken voor de goede samenwerking de afgelopen zes jaar, en draagt zorg voor een goede overdracht en afronding van het project.