Over ons

StuwKR8 is sinds februari 2018 uitvoerder van de Maatschappelijke Agenda (MAG) van Hardinxveld-Giessendam. Samen met inwoners, verenigingen, gemeenschappen, vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties werken wij aan een sterkere (lokale) samenleving.

De vragen en behoeften van inwoners staan centraal. Wij zijn actief aanwezig in de wijken en verbinden ideeën en initiatieven aan de doelen die in de MAG beschreven staan. 

Samen een sterker Hardinxveld – Giessendam

StuwKR8 staat voor energie, voor beweging, voor vooruitkomen. StuwKR8 geeft ruimte aan organisaties, verenigingen en inwoners, jaagt aan en stimuleert de samenwerking en afstemming tussen partijen onderling. Daarna kan de gemeenschap zelf aan de slag. Vandaar het stuwen in de naam. Daarnaast sluit StuwKR8 mooi aan bij het maritieme karakter van Hardinxveld-Giessendam. De kleuren groen en blauw staan voor het land en het water waar de gemeente mee omringd is. En de 8 in het logo sluit stilistisch aan bij de plattegrond van de gemeente, met Boven en Neder Hardinxveld, doorkruist door de A15.

Inhoud van de Maatschappelijke Agenda

De gemeente heeft samen met MAG-partners de MAG opgesteld. In de MAG zijn acht maatschappelijke vraagstukken benoemd, die we de komende jaren met elkaar gaan oppakken. Per vraagstuk is één doel geformuleerd. Een doel dat we samen willen bereiken. De vraagstukken zijn verdeeld over twee thema’s: ‘met en voor elkaar’ en ‘actief en gezond’.

De vraagstukken onder het thema ‘met en voor elkaar’ zijn:

  • Samenleven: Inwoners leven respectvol met elkaar samen in Hardinxveld-Giessendam.
  • Omzien naar elkaar: In Hardinxveld-Giessendam staan inwoners voor elkaar klaar.
  • Vrijwillige inzet: Inwoners van Hardinxveld-Giessendam zetten zich vrijwillig in.
  • Mantelzorg: Mantelzorgers ervaren een goede balans tussen zorg voor zichzelf en voor de ander.

Onder het thema ‘actief en gezond’ vallen de volgende maatschappelijke vraagstukken:

  • Opgroeien en ontwikkelen: Kinderen en jongeren in Hardinxveld-Giessendam kunnen hun talenten ontwikkelen.
  • Sport en bewegen: Inwoners van Hardinxveld-Giessendam zijn actief in beweging.
  • Gezonde leefstijl: Inwoners van Hardinxveld-Giessendam leven gezond.
  • Geestelijke gezondheid: Inwoners van Hardinxveld-Giessendam zitten lekker in hun vel.

De volledige MAG kunt u hier downloaden.

Initiatieven

De gemeente stelt jaarlijks een budget voor de MAG beschikbaar. Een deel van dit budget is vast, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van wettelijke taken of regionale afspraken. Het resterende MAG-budget is het maximaal beschikbare budget. StuwKR8 bepaalt de verdeling van het budget over de diverse initiatieven.

Iedereen die zich in wil zetten om de doelen van de MAG te behalen, kan bij ons terecht. Bijvoorbeeld voor inspiratie voor nieuwe initiatieven, vragen en advies over het indienen van een nieuw initiatief of voor hulp bij het zoeken naar partners om mee samen te werken.

Heeft u een idee om mantelzorgers te ondersteunen? Of heeft u een plan wat bijdraagt aan een gezonde leefstijl? Wilt u een activiteit organiseren voor de jeugd? Of een initiatief opzetten in uw buurt? Wij gaan daarover graag met u in gesprek. Iedereen kan een bijdrage leveren aan de MAG. Op deze website vindt u alle informatie over het indienen van MAG initiatieven. Naar informatie over een MAG-aanvraag >