22 januari 2020

Ondertekening convenant Buurtbemiddeling #nieuw MAG-initiatief

De gemeente Hardinxveld-Giessendam, Woningcorporatie Fien Wonen, Politie Lek en Merwede en MEE-Vivenz hebben de handen ineengeslagen. De partijen ondertekenden op dinsdag 21 januari het convenant Buurtbemiddeling Hardinxveld-Giessendam. Buurtbemiddeling is een gratis dienst voor alle inwoners van Hardinxveld-Giessendam. Het ondertekenen van het convenant was ook direct het startsein voor Buurtbemiddeling.


Ondertekening convenant. Foto gemeente Hardinxveld-Giessendam.

Ruzie met de buren

Ruzie met de buren, je zit er niet op te wachten, maar soms overkomt het je. Ruzie over het lawaai van de kinderen, de blaffende hond, vuil in de voortuin, de hoogte van de heg of de manier waarop de buren de auto parkeren. Burgemeester Dirk Heijkoop: “De inzet van Buurtbemiddeling kan helpen om de problemen met buren op te lossen. Zo creëren we samen een veilige woonomgeving.”

Inzet van buurtbemiddelaars loont

Getrainde buurtbemiddelaars gaan met de betrokken buren in gesprek. Samen wordt er gesproken over een mogelijke oplossing. In de meeste gevallen, zo’n 65%, blijkt dat samen goede afspraken gemaakt kunnen worden, waardoor buren weer ontspannen met elkaar omgaan.

MAG-initiatief

Buurtbemiddeling is een MAG-initiatief dat mogelijk wordt gemaakt door een MAG-bijdrage via StuwKR8. “Buurtbemiddeling is een initiatief dat uitstekend bij de MAG-doelen past. De MAG richt zich op het prettig met elkaar samenleven en versterken van de inzet van vrijwilligers. Daarnaast voorkomt Buurtbemiddeling dat burenruzies uit de hand lopen”, aldus wethouder Jan Nederveen. “En Buurtbemiddeling is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen verschillende MAG-partners: de gemeente, de politie, MEE-Vivenz en woningcorporatie Fien Wonen.” vult Leny Braks, projectleider StuwKR8 aan. “Fien Wonen betaalt mee aan Buurtbemiddeling, zodat ook huurders van Fien Wonen een beroep op Buurtbemiddeling kunnen doen”.

Contact

Laura van der Heide, Coördinator Buurtbemiddeling. Laura is de schakel tussen buren en bemiddelaars. Heeft u een probleem met uw buren of wilt u zelf graag als vrijwillige Buurtbemiddelaar aan de slag, neem dan contact op via buurtbemiddeling@meeplus.nl of 078 750 89 00.