ANWB Automaatje brengt buurtbewoners bij elkaar

Datum initiatief: 2019, 2020, 2021, 2022
Locatie: Hardinxveld-Giessendam

Bent u zelf minder mobiel en voor uw vervoer afhankelijk van anderen? En blijft u daardoor teveel thuis? Met het nieuwe MAG-initiatief ANWB AutoMaatje komt u weer onder de mensen.

ANWB AutoMaatje is een service waarbij vrijwilligers minder mobiele plaatsgenoten op verzoek vervoeren. Vrijwillige chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto.

Uw vervoer beperkt zich niet tot een bezoek aan ziekenhuis, dokter of fysiotherapeut. U schakelt ANWB AutoMaatje ook gewoon in voor leuke uitjes als een bezoekje afleggen, naar de kapper of gezellig winkelen.

Aanmelden voor ANWB AutoMaatje is gratis. U betaalt alleen een kleine onkostenvergoeding van  30 cent per kilometer per rit aan de vrijwilliger.

AutoMaatje brengt buurtbewoners bij elkaar

Initiatiefnemer Frans de Bruin: “Ik wilde graag iets doen voor de inwoners van Hardinxveld-Giessendam die zelf niet zo makkelijk uit hun huis kunnen komen. ANWB AutoMaatje is daar de perfecte oplossing voor. Dit verbindt inwoners aan elkaar. Soms ontstaan er zelfs nieuwe vriendschappen!” Het initiatief is door Frans ingediend bij StuwKR8 en past binnen de Maatschappelijke Agenda van Hardinxveld-Giessendam. De ANWB is ontwikkelaar van AutoMaatje en stelt de methode ter beschikking aan lokale partners. Servanda heeft de rol als lokale partner op zich genomen, samen met enthousiaste vrijwilligers en organisaties.

Verschil tussen de Drecht- en Wijkhopper

AutoMaatje is een aanvulling op de huidige vervoersmogelijkheden (Drecht- en Wijkhopper). Een groot verschil is dat er door vrijwilligers met hun eigen auto wordt gereden en dat eenzame of minder mobiele mensen weer mee kunnen doen in de maatschappij. In veel gevallen wordt er op u gewacht tot u klaar bent en op verzoek kan de vrijwillige chauffeur zelfs met u mee de supermarkt of de wachtkamer in. Daarnaast is ANWB AutoMaatje voor alle leeftijden en heeft u geen Wmo-vervoersindicatie, pas of lidmaatschap nodig.

Vrijwilliger of deelnemer worden?

Inwoners van Hardinxveld-Giessendam die graag deelnemer of vrijwilliger willen worden bij ANWB AutoMaatje kunnen contact opnemen met coördinator Linda van de Wetering, 0184-612 771. Of stuur een mailtje naar automaatje@servanda.nl.

Gebruik maken van ANWB AutoMaatje

  • Heeft u vervoer nodig? Neem dan twee werkdagen van tevoren contact op met Linda van de Wetering, coördinator ANWB AutoMaatje Hardinxveld-Giessendam.
  • Hierna zoekt zij een vrijwilliger uit de poule van chauffeurs die u, op het door u gewenste moment, wil rijden.
  • Linda belt u terug als er een vrijwilliger beschikbaar is en geeft de globale hoogte van de verschuldigde onkostenvergoeding aan. Deze vergoeding bedraagt 30 cent per kilometer – gerekend vanaf het huis van de vrijwilliger – vermeerderd met de eventuele parkeerkosten.
  • Op het afgesproken tijdstip meldt de vrijwilliger zich bij u en gaat u samen op stap. Bij korte ritten zal hij of zij vaak bij u blijven. Zit er veel tijd tussen de heen- en terugrit? Dan maakt hij of zij een afspraak wanneer hij of zij weer klaarstaat voor de terugreis.
  • U betaalt de onkostenvergoeding na de rit rechtstreeks aan de vrijwilliger.

Meer informatie ANWB AutoMaatje

ANWB AutoMaatje is opgericht in december 2016. Wij zijn de 63e gemeente waar het initiatief gaat draaien. Op hun website leest u meer informatie over dit concept. Naar www.anwb.nl/automaatje.

Contact

Linda van de Wetering
Coördinator ANWB AutoMaatje Hardinxveld-Giessendam
E: automaatje@servanda.nl
T: 0184 – 612 771

 

Bijdrage aan MAG-doelen:
Samenleven • Omzien naar elkaar • Mantelzorg • Vrijwillige inzet • Geestelijke gezondheid
Hoogte MAG-bijdrage:
Categorie vanaf € 10.000
(structurele bijdrage)