Organisatie Culturele Dag 3 juni 2023 – Stichting Welzijn Hardinxveld-Giessendam

Datum initiatief: 2023
Locatie: Diverse locaties in Hardinxveld - Giessendam

Tijdens de Culturele Dag op 3 juni 2023 werd gestart met een inwoners ontbijt ( georganiseerd door de Oranjevereniging) op het raadhuisplein en in Boven-Hardinxveld, waarna er in beide kernen optredens waren van de vele culturele verenigingen/personen uit de gemeente. Er waren zangkoren (van een aantal koren van diverse richtingen), muziekoptredens, dansgroepen, orgelconcerten, workshops van kunstenaars, er was (amateur)schilderkunst te bewonderen, de Historische verenging hield een fototentoonstelling, er waren wandelingen met gids langs het cultuurhistorisch erfgoed, toneelstukjes in de bibliotheek, en er was een pop-up tentoonstelling in de Koperen Knop van HG-se kunstenaars. Er zijn diverse locaties, zoals het Raadhuisplein, de Giessenhof, bij ’t Hart en De Lange Wei en in kerken, waar de optredens plaats vonden
Er was een ochtend programma in Boven-Hardinxveld dat ’s middags in Beneden-Hardinxveld/Giessendam werd uitgevoerd en andersom , zodat alle optredens en activiteiten in beide dorpskernen volledig te zien waren. 

 

Bijdrage aan MAG-doelen
Samen leven  • Omzien naar elkaar • Vrijwillige inzet •
Sport en bewegen
Hoogte MAG-bijdrage
Categorie € 1.001 – € 10.000