‘Playground’ muziek maken voor iedereen

Datum initiatief: 2023
Locatie: De Popschool, Koningin Wilhelminalaan 162a Hardixveld-Giessendam

Vanuit onze werkzaamheden op diverse scholen de afgelopen 15 jaar zien we bij veel kinderen/jong volwassenen zeker interesse en talent om meer te kunnen doen in en met muziek. Echter is het bij sommige door bijvoorbeeld de thuissituatie niet mogelijk om daar iets mee te doen, reguliere muzieklessen af te nemen of is daardoor de drempel te hoog om de eerste stap richting een muziekschool of andere culturele aanbieder te zetten. Die drempel kunnen/willen wij (deels) wegnemen. Door ‘Playground’

Met ‘Playground’ willen we deelnemers in aanraking laten komen met muziek(les) en dit voor iedereen toegankelijk en mogelijk maken ongeacht; cultuur, leeftijd en zonder financiële barrière.

Tijdens ‘Playground’ mogen kinderen en jong volwassen vrijblijvend langskomen en op een laagdrempelige manier muziek komen maken en/of zich laten informeren over muziek onder begeleiding van één van de professionele docenten van De Popschool. Er zal niet expliciet les gegeven worden maar waar mogelijk wel persoonlijke begeleiding plaatsvinden op het uitgekozen instrument/discipline welke op dat moment op locatie aanwezig zijn.  

Denk hierin aan: Drums, percussie, gitaar, basgitaar, keyboard, zang, rap, produceren, liedjes schrijven en samenspel.

Jong of oud, een beginner of al een vergevorderde musicus: iedereen is welkom zijn of haar passie voor muziek nog verder te ontdekken en ontwikkelen. De invulling van playground wordt grotendeels bepaald door de (muzikale) voorkeur(en) van de op dat moment aanwezige geïnteresseerde. Of ze nu willen drummen of liever gitaar willen spelen. Naast leren onder professionele begeleiding mag het hebben van plezier natuurlijk niet ontbreken. Samen ontdekken we hoe we met behulp van muziek(les), talenten naar een hoger niveau kunnen tillen!

 

Bijdrage aan MAG-doelen
Samen leven  • Omzien naar elkaar • Vrijwillige inzet •
Opgroeien en ontwikkelen  • Sport en bewegen • Gezonde leefstijl • Geestelijke gezondheid
Hoogte MAG-bijdrage
Categorie € 1.001 – € 10.000