Buurtbemiddeling: voor eerste hulp bij burenruzies

Datum initiatief: 2020, 2021, 2022
Locatie: Hardinxveld - Giessendam

De gemeente Hardinxveld-Giessendam, Woningcorporatie Fien Wonen, Politie Lek en Merwede en MEE-Vivenz hebben de handen ineengeslagen. De partijen ondertekenden op dinsdag 21 januari het convenant Buurtbemiddeling Hardinxveld-Giessendam. Buurtbemiddeling is een gratis dienst voor alle inwoners van Hardinxveld-Giessendam. Het ondertekenen van het convenant was ook direct het startsein voor Buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling brengt partijen aan tafel, creëert begrip voor elkaars standpunten en stimuleert het zoeken naar een duurzame oplossing. Dit verbetert het leefklimaat in de straat en in de buurt.

Hoe werkt Buurtbemiddeling?
De bemiddelaars zijn goed getrainde vrijwilligers. Juist de inzet van vrijwilligers bepaalt voor een groot deel het succes van Buurtbemiddeling; ze zijn neutraal, spelen geen rechter en vellen geen oordeel. Ze proberen buren die onenigheid met elkaar hebben weer aan de praat te krijgen, zodat ze zelf tot een oplossing komen.

Voor wie is Buurtbemiddeling?
Buurtbemiddeling is voor alle inwoners van Hardinxveld-Giessendam, die in een conflictsituatie zitten met hun buren. Buurtbemiddeling is gratis, onafhankelijk, neutraal, vertrouwelijk en vrijwillig.

Zelf buurtbemiddelaar worden
Bent u sociaal, geduldig en onpartijdig? Kunt u met emoties omgaan en goed luisteren? Bent u op zoek naar een leerzame en interessante tijdsbesteding? En/of wilt u iets betekenen voor anderen en bijdragen aan de leefbaarheid van uw buurt of wijk? Wij bieden een professionele training conflictbemiddeling met een certificaat na afloop. Ook wordt u begeleid en ondersteund, en werkt u in een ervaren en enthousiast team van vrijwillige buurtbemiddelaars.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over Buurtbemiddeling?

Neem dan contact op met de coördinator, T 078 7508900 of mail naar buurtbemiddeling@meeplus.nl. Op www.meeplus.nl/diensten/buurtbemiddeling kunt u terecht voor meer informatie.

 

Bijdrage aan MAG-doelen:
Samenleven • Vrijwillige inzet • Geestelijke gezondheid
Hoogte MAG-bijdrage:
Categorie vanaf € 10.000