De Bibliotheek AanZet

Datum initiatief: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Locatie: Bibliotheekvestigingen in Hardinxveld-Giessendam

De bibliotheek verzorgt dienstverlening in 15 gemeenten van de provincie Zuid-Holland, waaronder ook de gemeente Hardinxveld-Giessendam. De filosofie van de Bibliotheek Aanzet is: wij zijn ervan overtuigd dat de Bibliotheek iedereen kan voorzien van de juiste informatie, inspiratie en vaardigheden om optimaal deel te nemen aan de samenleving.

Deze filosofie vertaalt zich in vier programmalijnen die integraal worden aangeboden: Taal, Digitaal, Informeren en Kritisch Denken. Wij willen allereerst dat iedereen de Nederlandse taal zodanig machtig is, dat ze zelfstandig kunnen communiceren (en daarmee meedoen) in de samenleving. Daarnaast willen we mensen in aanraking brengen met andere vormen van taal, zodat ze geïnspireerd en verrijkt worden (om ook zelf iets te creëren). De bibliotheek wil ervoor zorgen dat mensen steeds meer bekend en vertrouwd raken met de wereld van het digitale; van de meest basale vaardigheden tot aan de meer complexere zaken zoals programmeren. Het effect dat we willen behalen is dat (potentiële) gebruikers van de bibliotheek zelfredzaam zijn: dat ze kunnen vinden wat ze zoeken, (offline en online) informatie naar waarde kunnen schatten en tenslotte hun kennis ook willen delen met andere gebruikers. Doordat we partijen bij elkaar brengen en combineren, wordt nieuwe informatie gecreëerd. Als mensen de taal machtig zijn, digitaal vaardig zijn en (daarmee) de informatie kunnen vinden die zij nodig hebben, kunnen zij dit inzetten om invloed uit te oefenen op hun omgeving. Wij ondersteunen bij dat regievoeren; van het creëren van bewustzijn tot het overgaan tot actie.

De Bibliotheek AanZet levert aan het MAG-thema “Met en voor elkaar” concrete bijdragen door lezen en lenen te faciliteren, stimuleren en ontwikkelen. Door programmering rond literatuur en cultuur te verzorgen, verbinden wij inwoners en dragen wij bij aan het MAG thema “Opgroeien en ontwikkelen”. Met wijk- en doelgroepgericht werken zetten wij specifiek in op jongeren, jonge gezinnen, ouderen, mantelzorgers en anderen die extra ondersteuning nodig hebben. Hiermee dragen wij bij aan het MAG-thema “Actief en gezond opgroeien” en “Mantelzorg”.

In de bibliotheekvestigingen van Hardinxveld-Giessendam zijn vele vrijwilligers actief, direct in de bibliotheek of bij activiteiten van organisaties die aan ons verbonden zijn. Hiermee draagt de bibliotheek bij aan het thema “Vrijwillige inzet”.

De Bibliotheek AanZet heet alle inwoners van Hardinxveld-Giessendam welkom! 

Contact
Yvonne Polman
E: ypolman@debibliotheekaanzet.nl
I: www.debibliotheekaanzet.nl

 

Bijdrage aan MAG-doelen:
Mantelzorg • Opgroeien en ontwikkelen • Vrijwillige inzet
Hoogte MAG-bijdrage:
Categorie vanaf € 10.000
(structurele bijdrage)