Deelcafé De Buurman, een 100% non-profit koffiehuis

Datum initiatief: Doorlopend
Locatie: Peulenstraat, Hardinxveld-Giessendam

Deelcafé De Buurman is een 100% non-profit koffiehuis in de Peulenstraat in Hardinxveld-Giessendam. Sinds september 2016 maken we met een enthousiast team van vrijwillige ‘deelgenoten’ de hele week de beste koffiespecialiteiten, lekkerste taarten, tosti’s, ijsjes en nog veel meer voor onze bezoekers.

Waarom doen we dat? De ultieme drijfveer van De Buurman is de wens om ‘een goede buur’ te zijn. En hoe wordt je een goede buur? Volgens ons is dat – in theorie – vrij eenvoudig: door te delen! Delen in tijd en aandacht met de mensen om je heen. Een warm welkom, oprechte aandacht en een hand vol mooie activiteiten. We willen met het koffiehuis een warme ontmoetingsplaats creëren waar inwoners van Hardinxveld zich thuis voelen. Waar mensen samen kunnen optrekken, waar nieuwe lokale ideeën ontstaan en waar het elke dag een klein feestje is om langs te gaan. Zo komen mensen tot bloei in een omgeving die naar hen omziet!

Er zijn tijdens reguliere openingstijden 7 vaste wekelijkse activiteiten, waar ieder die interesse heeft bij aan kan schuiven. Van ‘breien met de buurvrouwen’, mamacafé, Vaste Prik en ‘De Buurman Unplugged’ tot ‘multi-culti-crea-ochtend’ en spelletjesavond.

Kom je ook op de koffie? Neem gerust je buurman mee!

De MAG-doelen waaraan De Buurman bijdraagt

Met de inzet van onze Buurman Chef – die o.a. met bijdrage van het MAG-budget wordt betaald –  kan De Buurman zich lokaal actiever bezighouden met de MAG-vraagstukken samenleven, omzien naar elkaar en vrijwillige inzet:

Samenleven
Het grotere bezoekersaantal vereist professionele aansturing van vrijwilligers, duidelijke visie op samenwerking en dagelijkse inmenging van de Buurman Chef op de werkvloer. Ook wordt het hiermee mogelijk om nieuwe doelgroepen te bereiken en te binden. De vrijwilligers (“deelgenoten”) staan met open armen klaar voor de meest kwetsbare doelgroep en zien het als hun taak om ze van het randje naar het midden van de samenleving te bewegen.

Omzien naar elkaar
Op dit moment vinden zeven vaste wekelijkse activiteiten plaats. Met de inzet van de Buurman Chef wordt het mogelijk de kwaliteit en voortgang van de huidige activiteiten te borgen. Daarnaast wordt het mogelijk nieuwe activiteiten te ontplooien voor de (kwetsbare) doelgroep die nog niet bereikt wordt: denk bijvoorbeeld aan ouderen, eenzamen, werklozen. Daarbij wordt samengewerkt met de Voedsel- en Kledingbank, StuwKR8 (buurtgericht werken), Servanda (afstemmen activiteiten en kruisbestuiving) en bijv. de sportverenigingen.

Vrijwillige inzet
Met een MAG-bijdrage voor de loonkosten van de Buurman Chef kan het vrijwilligersbeleid (waaronder het werven, opleiden, begeleiden van vrijwilligers) worden geprofessionaliseerd. Ook kunnen de randvoorwaarden zoals roosters en communicatie beter worden ingevuld.

Meer informatie

Contactpersoon: Dick de Krijger, info@deelcafedebuurman.nl

 

Bijdrage aan MAG-doelen:
Samen leven • Omzien naar elkaar • Vrijwillige inzet
Hoogte MAG-bijdrage:
Categorie € 1.000 – €10.000,-