Halt: voorkomen, bestrijden en straffen van jeugdcriminaliteit

Datum initiatief: Doorlopend
Locatie: Hardinxveld-Giessendam

Halt is de verbindende partner tussen het gezin, de wereld van het jeugdstrafrecht, de gemeente en alle organisaties waarmee jongeren te maken hebben. Zo levert Halt een actieve bijdrage aan een veilige en leefbare omgeving.

De bedoeling van Halt
Iedere jongere een kansrijke toekomst… door van fouten te leren en ze goed te maken.

Visie Halt
Halt is actief waar jongeren actief zijn. Halt is daarom:

  • In verbinding met zowel de justitieketen als met de lokale jeugdpartners: scholen, wijkteams, jeugdinstellingen, sportverenigingen.
  • In ontwikkeling om steeds beter maatwerk te leveren gericht op de problemen van de jongere en op de impact die het gedrag van de jongere heeft op slachtoffers en maatschappij.
  • In control door professionele medewerkers en goede bedrijfsvoering.

Meer informatie
Stichting Halt 
Postbus 4019
3502 HA Utrecht
T: 088 115 35 00
E: info@halt.nl
I: www.halt.nl

Contactpersoon gemeente Hardinxveld-Giessendam:
M. Hoeke: m.hoeke@halt.nl

 

Bijdrage aan MAG-doelen:
Samenleven • Opgroeien en Ontwikkelen
Hoogte MAG-bijdrage:
Categorie € 1.000 – €10.000,-
(structurele bijdrage)