Servanda en MEE Mantelzorg

Datum initiatief: 2019, 2020, 2021, 2022
Locatie: Hardinxveld-Giessendam

Mantelzorgers zijn belangrijk in de ondersteuning en begeleiding van chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden. Zij steken veel tijd in de zorg voor iemand met wie ze een persoonlijke band hebben, zoals een partner, ouder of kind. Vaak begint het met een eenvoudige hulpvraag, maar op termijn groeit deze regelmatig uit tot een veel complexere intensievere en frequentere zorgvraag. Overbelasting voor de mantelzorgers ligt daarbij op de loer.

Onze dienstverlening is er op gericht de mantelzorgers in Hardinxveld-Giessendam een goede balans te laten ervaren tussen zorg voor zichzelf en voor de ander. Het creëren van een aanbod wat aansluit op de behoeften van de mantelzorg en het gevoel van waardering voor hun inzet.

De uitgangspunten in de dienstverlening  zijn:

  • De vraag  van de inwoner staat centraal. Dit alles vanuit de basis van Vinden, Versterken, Verlichten en Verbinden.
  • Samen bouwen en elkaar vertrouwen
  • Voorkomen is beter dan genezen
  • Dichtbij de inwoner
  • De eigen kracht en mogelijkheden en regie van de inwoner staat voorop

 

Contact
De mantelzorgondersteuning wordt geboden vanuit Servanda en MEE Mantelzorg.
Contactpersonen vanuit MEE Mantelzorg zijn Anke van Heusden en Magda Slimmens.
Contactpersoon vanuit Servanda is Brenda Otten, brenda.otten@servanda.nl, 06 – 8232 4895.

 

Bijdrage aan MAG-doelen:
Mantelzorg
Hoogte MAG-bijdrage:
Categorie vanaf € 10.000
(structurele bijdrage)