5 december 2019

Kooroptredens in tehuizen: de Lofstem

Christelijk gemengd koor de Lofstem uit Hardinxveld-Giessendam treedt jaarlijks op in woonzorgcentra Pedaja en Lange Wei. Daarbij zingt het koor samen met bewoners.

De Lofstem vindt het belangrijk om de ouderen in het dorp vooral niet te vergeten. Bij het koor zelf zijn ook diverse oudere leden die het fijn vinden om samen wekelijks met jongere mensen te zingen. De Lofstem bestaat inmiddels meer dan 80 jaar en heeft leden in de leeftijd van 39 tot en met 86 jaar. Naast het zingen is het naar elkaar omzien erg belangrijk voor deze groep.

De koorliederen tijdens de optredens in tehuizen worden afgewisseld met samenzang en gedichten. De Lofstem past het thema van het programma altijd aan de tijd van het jaar aan en de levensfase waarin de bewoners zich bevinden. Het koor merkt zelf dat de optredens druk bezocht worden, ook door mensen van buiten de tehuizen, en krijgen terug dat mensen het fijn en gezellig vinden om samen te zingen en te genieten van koorzang.

Wat het geheel af maakt, is na het optreden koffie drinken met elkaar en elkaar beter leren kennen.