6 oktober 2018

Terugblik MAG-avond voor sportverenigingen, 4 oktober 2018

We kijken terug op een zinvolle en constructieve MAG-avond met de sportverenigingen. Ongeveer 20 aanwezigen zijn met elkaar in gesprek gegaan over de MAG. Ook heeft StuwKR8 informatie gegeven over het aanvragen van financiële bijdragen.

Op de MAG-avond waren bestuursleden van diverse sportverenigingen, de buurtsportcoaches Maarten Hendrickx en Wesley van Gurp van Servanda, Jeffrey Quartel van de gemeente, Iris van Lomwel en Leny Braks van StuwKR8 aanwezig.

Nadat Leny Braks een presentatie had gehouden over de werkwijze van StuwKR8 en het aanvragen van financiële bijdragen was gelijk al een hoop kou uit de lucht. Gezamenlijk is afgesproken dat de spelregels voor MAG-bijdragen voor sportverenigingen nog verder worden aangescherpt. Hiervoor is een werkgroepje opgericht met vertegenwoordigers van diverse verenigingen. Het is de bedoeling dat de aangescherpte spelregels in november worden vastgesteld. Daarna kunnen sportverenigingen MAG-bijdragen aanvragen voor 2019. Communicatie hierover volgt in een volgende nieuwsbrief.

Voorafgaand aan de MAG-avond was een enquête aan de verenigingen gestuurd om te inventariseren hoe we gezamenlijk vraagstukken kunnen oppakken zoals:

  • Hoe zorgen we voor vrijwilligers?
  • Wat kunnen we organiseren op het gebied van aangepast sporten?
  • Hoe krijgen we meer kinderen en jongeren aan het sporten?
  • Hoe krijgen we meer volwassenen aan het bewegen?
  • Wat kunnen we samen met de sportverenigingen, buurtsportcoaches en StuwKR8 oppakken?

Tijdens de MAG-avond zijn op grote flappen suggesties gedaan hoe we samen aan deze vraagstukken kunnen werken. StuwKR8 en de buurtsportcoaches gaan hiermee op korte termijn aan de slag.

In het voorjaar van 2019 volgt een tweede MAG-avond voor de sportverenigingen.