16 december 2022

Uitvoeringsplan 2023 in Concept

Uitvoeringsplan 2023 in concept 

De partners met de grote aanvragen (boven € 10.000,-) hebben reeds hun aanvraag MAG bijdrage aangeleverd. Gesprekken zijn gevoerd met de aanvragers de afgelopen periode. Een belangrijk element daarin is dat de gemeente bezig met een data analyse op het sociaal domein. Een aantal thema’s voor verdere invulling in de eerste helft van 2023 zijn hieruit voortgekomen. Deze thema’s zijn: – De vergrijzing en zorg/gezondheid, Jongeren en pesten/overlast en (financiële) zelfredzaamheid. Rond deze thema’s zullen partners samenkomen om een focus aan te brengen en betere afstemming te regelen.  

Verder zal een belangrijk punt van bespreking zijn de indexatie. MAG partners geven aan dat ze te maken hebben met forse prijsstijgingen en loonsverhogingen. Het concept plan is voor een eerste bespreking bij de gemeente en zal in de week voor kerst met de klankbordgroep worden besproken. Vervolgens zal de definitieve versie  worden aangeboden aan het college van B&W. 

Indicering MAG budget en MAG-bijdragen

Omdat het totale MAG budget jaarlijks gelijk blijft, worden ook de Mag-bijdragen van activiteiten partners die jaarlijks aanvragen niet geïndexeerd. Dit heeft effecten voor de uitvoering van deze  activiteiten. De gemeente heeft eind november een voorstel van StuwKR8 goedgekeurd waarin de een aantal MAG bijdragen die op de nullijn zaten voor 2,7% zijn geïndexeerd.