14 oktober 2018

Vooraankondiging MAG-bijeenkomst Cultuur, 22 oktober 2018

Op maandag 22 oktober wordt een MAG-bijeenkomst gehouden voor alle organisaties en verenigingen die activiteiten organiseren op het gebied van cultuur.

Hiervoor worden de muziekverenigingen, de koren, het museum, de bibliotheek, de organisaties die zich bezighouden met het cultureel erfgoed, Servanda en een aantal cultureel ondernemers uitgenodigd.

Cultuur is geen MAG-thema, maar kan een belangrijke bijdrage leveren aan de MAG-vraagstukken Samenleven, Vrijwilligerswerk, Opgroeien en Ontwikkelen en Geestelijke Gezondheid. Daarom gaan we graag in gesprek om te onderzoeken wat er samen mogelijk is!

U bent welkom vanaf 19.00 uur in museum de Koperen Knop, Binnendams 6, Hardinxveld-Giessendam.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Iris van Lomwel, via i.lomwel@stuwkr8.nl of 06 – 82 04 50 94 of bij Leny Braks via l.braks@StuwKR8.nl of 06 – 20 25 97 79.