21 november 2019

Uitnodiging werkconferentie Lokaal Sport- en Beweegakkoord op 2 december

Op maandag 2 december a.s. organiseren wij een werkconferentie om ideeën te bedenken voor de thema’s van het Lokaal Sport- en Beweegakkoord van Hardinxveld-Giessendam. Samen met sportaanbieders, scholen, gemeente en partners op het gebied van zorg en welzijn gaan we die avond aan de slag om voor elk thema mogelijke oplossingen te bedenken, die we het komend jaar gaan uitvoeren.

Denkt u mee over ideeën voor de hoofdthema’s van het Lokaal Sport- en Beweegakkoord?

De hoofdthema’s zijn:

Inclusief Sporten en Bewegen
Sommige inwoners van Hardinxveld-Giessendam hebben beperkingen waardoor sporten en bewegen voor hen niet vanzelfsprekend is. Ze hebben bijvoorbeeld een lichamelijke of verstandelijke beperking, psychiatrische aandoeningen of ziektes als Parkinson en Alzheimer. Het reguliere sportaanbod is vaak een stap te ver. Wat kunnen we voor hen ontwikkelen en hoe ondersteunen we hen daarbij?

Jeugd en jongeren
Veel jonge kinderen in Hardinxveld-Giessendam sporten, ze halen vaak eerst hun zwemdiploma en worden dan lid van een vereniging. Ook scholen bieden bewegingsonderwijs. Maar kinderen zijn vandaag de dag motorisch een stuk minder vaardig en de sportdeelname daalt. Daarnaast zien veel sportverenigingen leden vanaf een jaar of 15 vertrekken. Hoe houden we de jeugd in beweging?

Niet-sporters
De grootste uitdaging in Hardinxveld-Giessendam is om mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen in beweging te krijgen. Bekend is dat de drempel voor deze mensen erg hoog is en ze niet spontaan bij een sportaanbieder binnen zullen stappen. Waar vinden we ze? Hoe kunnen we ze verleiden en ondersteunen om meer te  gaan bewegen?

Inzet van vrijwilligers
Verenigingen hebben vacatures en soms moeite vrijwilligers aan te trekken en aan zich te binden. Vooral voor de bestuursfuncties is dit lastig. Daarnaast is het ook van belang vrijwilligers goede ondersteuning te bieden en op de juiste wijze toe te rusten. Tenslotte is het voor veel verenigingen lastig ouders te mobiliseren en zoeken verenigingen naar wegen om hen meer te betrekken.

Benutting sportaccommodaties en buitenruimte
De bestaande sportaccommodaties zijn behoorlijk vol. Wat is daar nog meer mogelijk/nodig? En wat kunnen we in de buitenruimte organiseren? Waar is behoefte aan?

Factsheet

Per thema is zichtbaar gemaakt hoe Hardinxveld-Giessendam zich verhoudt ten opzichte van de landelijke cijfers. Klik op onderstaande afbeelding om de cijfers van alle thema’s te bekijken.


Programma

19:00 uur Inloop bij Korfbalvereniging Vriendenschaar, Sluisweg 135
19:15 uur Welkomstwoord door wethouder Jan Nederveen en sportformateur Leny Braks (StuwKR8)
19.45 uur Ronde 1: Ideeën genereren per thema
20.30 uur Pauze
20:45 uur Ronde 2: Ideeën aanvullen
21:15 uur Ronde 3: Stemmen op ideeën met de meeste potentie en grootste haalbaarheid
21:30 –
22:00 uur
Afsluiting en onder het genot van een hapje en drankje nog even napraten

Locatie

Korfbalvereniging Vriendenschaar, Sluisweg 135

Meer weten?

Heeft u een vraag over de werkconferentie? Neem dan contact op met Leny Braks via l.braks@stuwkr8.nl.